söndag 30 augusti 2015

No och jag Delphine De Vigan
           Inledande frågor till No och jag

Vi arbetar mot följande delmål/centrala innehåll i kursen svenska 1:

  1. Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  2. Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  3. Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  4. Förmåga att läsa, arbeta med och reflektera över skönlitteratur från olika tider och kulturer författade av såväl kvinnor som män samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa. 

  • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik.
  • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.

Gruppindelning: 

Grupp 1:  Rasmus, Almedina, Sevrina, Siliva, Nadja, Matilda

Grupp 2: Emelie, Emma E, Emma K, Olivia, Lena. Emina, Anisa

 Ni diskuterar och svarar enskilt på frågor om exempelvis bokens språk, huvudpersonerna utveckling, budskap eller liknande som läggs ut varje vecka. Ni ska också kommentera minst en av de andras inlägg, ni får givetvis kommentera flera om ni vill. Variera vem ni kommenterar och se till att allas inlägg kommenteras. Tänk på att använda ett vårdat språk och på att motivera dina egna åsikter och tankar kring bokens innehåll. 

 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Obs! Endast bloggmedlemmar kan kommentera.